Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
HDD 500gb seagate Barracuda Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate Exos 16TB - HDD Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate barraCuda 1TB SATA 3_ST1000DM010 Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate 1Tb hãng Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate 1Tb nhập khẩu Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Ổ cứng gắn trong Seagate barraCuda 2TB 7200rpm SATA 3.5 Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate Skyhawk 2TB NK Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ
HDD Seagate 4Tb Exos NK Ổ cứng: HDD (HDD) Seagate Liên hệ