Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
SSD Kingspec P.3 120GB 2.5 Hãng Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ
SSD Kingspec 128GB M2 Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ
SSD Kingspec 128GB Interface SATAIII Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ
SSD Kingspec 1TB 2.5 Sata III Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ
SSD Kingspec 240GB SATAIII_P4-240 Hãng Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ
SSD Kingspec 64G Ổ cứng SSD (SSD) Kingspec Liên hệ