Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
SSD LEXAR 120G Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ
SSD Lexar 128G Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ
SSD LEXAR M2 2280 NVME 250G LNM610 250RB Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ
SSD LEXAR NM610 - 250G M2 NVME Hãng Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ
SSD LEXAR 256G Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ
SSD LEXAR NM610 - 500G M2 NVME Ổ cứng SSD (SSD) Lexar Liên hệ