Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
SSD Plextor 128Gb Ổ cứng SSD (SSD) Plextor Liên hệ
SSD PLEXTOR 1TB_PX-1TM9PEG Ổ cứng SSD (SSD) Plextor Liên hệ
SSD Plextor 256G - PX - 256 M8VC Ổ cứng SSD (SSD) Plextor Liên hệ
SSD Plextor 512G Ổ cứng SSD (SSD) Plextor Liên hệ
SSD Plextor 512g Px M8VC Ổ cứng SSD (SSD) Plextor Liên hệ