Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Xigmatek 1800w Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK CERBERUS S450 450W- 80PLUS BRONZE Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK HYDRA M 750 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Centauro CTS-450 (400W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK HYDRA M 550 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek POLIMA M550(180W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power II 450 ( 400W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power II 500( 450W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 350 (230V, 250W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 450 (230V, 400W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 500 (230V, 450W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 550 (230V, 500W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III-650 (600W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 400 (300W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 500 (400W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 600 (500W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora 240 ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora 360 ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt XIGMATEK GALAXY III Royal ( BR120 ARGB X3) Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tính Xigmatek S12R (RGB RING) Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho CPU máy tính hiệu Xigmatek Windpower Pro ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tinh Xigmatek X20C Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tant nhiệt cho máy tinh Xigmatek X20F Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tinh Xigmatek X-9 Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Venom R 3 fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Aquarius Plus Black ( no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Aquarius Plus White ( no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vo Case Xigmatek Astro A Plus(no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Astro Red Plus Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Eros ( no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek GEMINI arctic Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek GEMINI Black ( no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek GEMINI QUEEN Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Hero NO FAN Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case máy tính Xigmatek Mercury (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case xigmatek Nemesis Black no fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek NYC ( No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek NYC Arctic White (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
VỎ CASE XIGMATEK NYX NO FAN Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ Case Xigmatek NYX -3 fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case máy tính Xigmatek OMG no fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek OMG AQUA no fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek OMG QUEEN no fan Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Perseus Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Poseidon (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Sirocon II (3 fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
VỎ CASE XIGMATEK TRIO 3FC ( 3 fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case máy tính Xigmatek TRIPLE X (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek VENOM (no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek XA-10 Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ