Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Camera Eziz CV246 Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Máy in Canon 6030 Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Máy in Canon LBP 2900 Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Màn Chiếu Dalite 3 Chân 70"*70" Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Đầu ghi hình DS-7116HGHI-F1/N Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
máy chấm công RJ-818 Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Máy quyet mã vạch không dây 1D Sanchen SC 870W CCD Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Thiết bị ghi hình Webcam Asus Rog eye Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Asus Liên hệ
Webcame Logitech C310 Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Logitech Liên hệ
Webcame Logitech C922 Pro Stream Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Logitech Liên hệ
Webcam Logitech C930E Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Logitech Liên hệ
Webcam W1 -USB +led Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ
Wedcam W2 -USB Các loại thiết bị công nghệ (camera, webcam, máy in, máy chiếu,...) Khác Liên hệ