Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
VGA Colorful Igame 1050 Ti - new CARD màn hình/VGA Colorful Liên hệ
VGA Colorful Gefore GTX1650 Super NB 4G-V CARD màn hình/VGA Colorful Liên hệ
VGA Colorful Georce Advance 3080 OC 6G CARD màn hình/VGA Colorful Liên hệ