Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
VGA NIVIDIA QUADRO RTX 8000 48gb CARD màn hình/VGA Quadro Liên hệ
VGA Quadro P1000 4G CARD màn hình/VGA Quadro Liên hệ
VGA VGA nVidia Quadro P2200 5GB CARD màn hình/VGA Quadro Liên hệ