Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
VGA Sapphire RX 570 4G CARD màn hình/VGA Sapphire Liên hệ
VGA Sapphire 570-4G CARD màn hình/VGA Sapphire Liên hệ
VGA Sapphie RX470 8G Nitro CARD màn hình/VGA Sapphire Liên hệ
VGA Sapphire Pulse RX560 4G 2fan New CARD màn hình/VGA Sapphire Liên hệ