Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
CPU AMD Ryzen 3 2200G BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 3 2300X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 3 3100 BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 3 3200G BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 3 3300X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 2400G BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 2600 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 3500 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 3500X TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 3600 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 5 5600X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 2700 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 2700X TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 3700X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 3700X BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 3700X TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 7 5800X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 9 3900X BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 9 3900X BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ
CPU AMD Ryzen 9 3950X BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý AMD Liên hệ