Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
CPU INTEL I3 10100 BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 10100 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 10100 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 10100F BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 6100 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 7100 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 8100 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 8350K BOX NHẬP KHẨU CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F BOX HÃNG-6N CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F BOX NK-6N CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F TRAY NEW-6N CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F BOX HÃNG-7W CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F BOX NK-7W CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I3 9100F TRAY NEW-7W CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 10400 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 10400 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 10400F BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 10400F TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 10600 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400 BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400F BOX HÃNG CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400F BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9400F TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9600KF BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I5 9600KF TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700F BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700F TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700K BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 10700K TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU intel I7 3770K Tray CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 8700 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 8700K BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700 TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700F BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700K BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700K TRAY NEW CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I7 9700KF BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU Intel I9 10850K BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU Intel I9 10850KA Box Hãng CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I9 10900 BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I9 10900F BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I9 10900K BOX NK CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU INTEL I9 10900KA BOX NK (MRAL AVERGERS) CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ