Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Main Supen X9DRI LN4F Main/ Bo mạch chủ Supermicro Liên hệ
Main Super Micro MBD - X10DAL- I - O Main/ Bo mạch chủ Supermicro Liên hệ
Main Supermicro MBD X11SSL O Main/ Bo mạch chủ Supermicro Liên hệ
Main Supermicro Main/ Bo mạch chủ Supermicro Liên hệ