Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Antec 1300W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
Nguồn Antec Atom 450W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
Nguồn Antec ION 550 EC (230V -500W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
Nguồn Antec 650W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
Nguồn Antec 750 Gamer (HCG-750M) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
Nguồn Antec Atom B650 650W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ
NGuồn Antec Atom V550EC 550W-230V Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Antec Liên hệ