Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn CM MWE Bronze V2 550W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM 600W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM MWE Bronze V2 650W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM MWE White 650W V2 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM MWE Bronze V2 700W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM MWE White 700W V2 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn CM MWE Bronze V2 750W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn máy tính CM MWE Gold Full modular 750w V2 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn Corsair 1000W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn máy tính Corsair RM750 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn Corsair RM Series RM750 - 750W (80 Plus Gold Certified Full Modula Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ
Nguồn máy tính Corsair RM850 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Corsair Liên hệ