Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Supply Sama 535 400W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Sama Liên hệ
Nguồn SAMA GTX-600-2 (600W, 80 Plus) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Sama Liên hệ