Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Seasonic 500W S12II-500 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Seasonic Liên hệ
Nguồn Seasonic 550W S12III-550 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Seasonic Liên hệ
Nguồn Seasonic M 750W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Seasonic Liên hệ
Nguồn SeaSonic Focus FM-450 (SSR-450FM) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Seasonic Liên hệ