Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Xigmatek 1800w Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK CERBERUS S450 450W- 80PLUS BRONZE Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK HYDRA M 750 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Centauro CTS-450 (400W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn XIGMATEK HYDRA M 550 Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek POLIMA M550(180W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power II 450 ( 400W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power II 500( 450W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 350 (230V, 250W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 450 (230V, 400W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 500 (230V, 450W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III 550 (230V, 500W) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek X-Power III-650 (600W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 400 (300W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 500 (400W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ
Nguồn Xigmatek Z-Power 600 (500W, 230V) Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Xigmatek Liên hệ