Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora 240 ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora 360 ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt XIGMATEK GALAXY III Royal ( BR120 ARGB X3) Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tính Xigmatek S12R (RGB RING) Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho CPU máy tính hiệu Xigmatek Windpower Pro ARGB Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tinh Xigmatek X20C Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tant nhiệt cho máy tinh Xigmatek X20F Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ
Tản nhiệt dùng cho máy tinh Xigmatek X-9 Phụ kiện Tản nhiệt/Fan/Quạt tản (TAN) Xigmatek Liên hệ