Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
RAM DDR4 AVEXIR 16G/2666 1COW White Ram máy tính, laptop Avexir Liên hệ
Ram Desktop Avexir 1COB Blue 16g 2666 Ram máy tính, laptop Avexir Liên hệ
Ram Desktop Avexir 1COB Red 16g 2666 Ram máy tính, laptop Avexir Liên hệ