Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Vỏ case Xigmatek Perseus Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Poseidon (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek Sirocon II (3 fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
VỎ CASE XIGMATEK TRIO 3FC ( 3 fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case máy tính Xigmatek TRIPLE X (No fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek VENOM (no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek XA-10 Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ Case Xigmatek XA-20 Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case Xigmatek ZEUS - Spectrum Edition Metal grey ( no fan ) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Vỏ case máy tính Xigmatek ZEUS M QUEEN - Spectrum Edition Pink ( no fan) Vỏ Case máy tính (VO) Xigmatek Liên hệ
Main X10 dri Main/ Bo mạch chủ Khác Liên hệ
Main X79 1 socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huanan X79-8D dual Socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huananzhi X79 Luxury Đơn New Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X79 M2 V1.0 Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huanan X79-4D dual Socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - AD3 Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huaanzhi X99 F8D Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - PLex HD Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 T8D Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 F8 - 1 CPU Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - T8 1 CPU Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huaanzhi X99 -TF Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
CPU XEON 2698R V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1220 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1220 V6 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3-1225V6 CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1230 V6 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1231 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1246 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E3 1275 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU Intel Xeon E5 2620 V1 Tray CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2620 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2643 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2670 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2670 V1 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2670 V2 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2678 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2680 V3 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2680 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2683 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2689 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2690 V2 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2690 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2696 V2 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2696 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2698 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2699 V4 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
CPU XEON E5 2650 V2 TRAY 2ND CPU/ Chip/ Vi xử lý Intel Liên hệ
VGA Zotac Gaming GTX 1660 Twin Fan 6G 192 Bit GDDR5 CARD màn hình/VGA Zotac Liên hệ